Visie en uitgangspunten

Alles in organisaties wordt bepaald door de manier waarop wij over ons werk, onze collega’s en de organisatie denken. Deze manier van denken bepaalt onze manier van handelen en daarmee geven wij vorm aan de missie, de visie, de cultuur, de collegialiteit en de inhoud van het werk.
Een missie, visie en/of de bedrijfscultuur zijn op zichzelf niet tastbaar of concreet. Zij komen tot uiting en worden zichtbaar in onze woorden en daden en op de manier waarop wij dit doen:
Gedachten worden woorden.
Woorden worden daden.
Daden wordt gedrag.
Gedrag wordt cultuur.
Cultuur wordt (de vorm van) de organisatie. 

C-lecta heeft de stellige overtuiging dat waarden en normen ofwel de cultuur van een organisatie topdown wordt bepaald. Wilt u de cultuur of bepaalde processen in uw organisatie bijsturen of veranderen dan is het van belang om aan de top een persoon te hebben die de juiste dingen, op het juiste moment, op de juiste manier doet. Dit kan door de zittende leidinggevende(n) voor een bepaalde periode te ondersteunen of door een interim-manager voor bepaalde tijd in te huren.
Voor C-lecta zit de uitdaging in het vlot trekken van vastgelopen processen of vastgeroeste patronen. De oplossing zit in het respecteren van en het oprecht luisteren naar de mening van alle betrokkenen, het inhoudelijk beargumenteren en het nemen van duidelijke besluiten.
Binnen dit speelveld beweegt C-lecta zich. Met flair, humor, creatieve oplossingen, relativerings-, én doorzettingsvermogen. 
Voor een beeld van de opdrachten en opdrachtgevers tot nu toe, kunt u hier doorklikken naar het portfolio van C-lecta.